Asia 06/05/05—07/05/16

Start slideshow
Malaysia Singapore November 1989

Malaysia Singapore November 1989

62 images

Round The World February 1991

Round The World February 1991

53 images

Japan July 1998

Japan July 1998

39 images

India May 2005

India May 2005

31 images

Philippines December 2005

Philippines December 2005

35 images

Bali Singapore October 2007

Bali Singapore October 2007

31 images

New Zealand December 2008

New Zealand December 2008

71 images

Australia December 2009

Australia December 2009

47 images

Thailand December 2010

52 images

Vietnam December 2011

77 images

Thailand December 2012

32 images

Myanmar October 2014

43 images

Japan April 2016

62 images